Reglementen seizoen '18/'19

 

Aad Siera

M.Treublaan 71

2313 VK Leiden.

071-5768484

 

Reglement

Er wordt gespeeld volgens de huidige zaalvoetbalregels behoudens een aantal regels:

De Selfpass

Met ingang van het seizoen 2018/19 gaat de self pass regel  van kracht.

Wanneer de bal de zijlijn passeert mag een speler van een  team de zijlijnbal (de intrap) zelf nemen. Hij hoeft (maar mag)de bal niet direct over te spelen naar een medespeler.   De tegenstander dient wel nog steeds 5 meter afstand te nemen.  Er mag niet direct gescoord te worden uit een zijlijnbalsituatie.  Hij dient wel overgespeeld  te worden  naar een medespeler. Gaat de bal via een tegenstander in het doel dan is het een geldig doelpunt.

Uit  een hoekschop mag wel direct gescoord te worden.

Overige regels

De deelnemende teams zijn verdeeld  in drie poules van elk elf teams. De competitie bestaat uit twee rondes van 2x 10  wedstrijden. Het laatste kan elk jaar veranderen gelang het aanbod.

Na elke ronde van tien wedstrijden promoveren en degraderen er twee teams uit elke Serie.

Bij gelijke eindstand telt onderling resultaat. Is dit ook in evenwicht dan telt het doelsaldo.

Duur van de wedstrijd is 2x22 minuten bruto. Teams dienen op de voor hen gemelde aanvangstijden ruim van te voren aanwezig te zijn. In de hoogste klasse blijft het resultaat van beide competities gelden teneinde een algemene kampioen aan te wijzen. Je moet als team wel aan beide competities in de Serie A deelnemen. De competitie loopt van september tot en met mei.

Het team dat als eerste op het wedstrijdschema voorkomt, dient bij de wedstrijd voor een goede wedstrijdbal te zorgen. Bij gelijk gekleurde shirts dient tevens het eerst genoemde team voor afwijkende shirts te zorgen.

Overigens beschikt de organisatie over groene hesjes. Info aan de zaalbeheerder. Scheidsrechters worden van buitenaf aangetrokken.  Indien een arbiter niet komt opdagen zal het tweede genoemde team voor een scheidsrechter zorgen. Gebeurt dit niet, dan wordt het bewuste team als  niet opgekomen beschouwd. Een wedstrijd dient ten alle tijden door te gaan.

Een team met minder dan 4 spelers (incl. keeper) wordt als incompleet en dus als niet opgekomen beschouwd. Indien het  bewuste team voor de tweede keer niet komt opdagen  kan uitsluiting betekenen. Dan ligt het in de handen van de tuchtcommissie

Naamswijziging mag alleen plaatsvinden voor aanvang van de najaarscompetitie.

Spelers mogen nimmer in meerdere teams uitkomen. Dat geldt voor alle series.

Een speler van Serie A mag nimmer voor een team uit de serie B. C uitkomen. Of andersom.    Het team dat deze regel overtreedt wordt als niet opgekomen beschouwd. Dit behoort elke deelnemer te weten. Een team met vier spelers (inc. keeper) spelen de wedstrijd uit met deze vier spelers. Er wordt niet ‘geleend’ van andere teams.

Een team dat niet opkomt, verliest de wedstrijd met 3-0.  Het krijgt een boete van € 50,--. Ook als het team voor het eerst niet opkomt.

Dat geldt dus ook voor teams die nog geen ‘’strafblad’’ hebben.

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid indien een speler geblesseerd raakt.

 

De organisatie.

 

NB: Download hier het tuchtreglement.